Linas Žalnieriūnas

Advokatas & Baudžiamoji.LT


Adresas

Lukiškių g. 5-222, Vilnius. Lietuva

Telefono Nr.

+370 659 55550

Specializacija

Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis procesas.

Ikiteisminis tyrimas – pirmoji baudžiamojo proceso stadija, kuri pradedama, paaiškėjus nusikalstamos veikos požymiams, ir kurios metu siekiama nustatyti nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes.

Paslaugos

01

Konsultacijos

Konsultuoju visais baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės klausimais.

02

Atstovavimas

Atstovauju nukentėjusiuosius, civilinius ieškovus bei civilinius atsakovus baudžiamosiose bylose.

03

Gynyba

Teikiu teisinę gynybą įtariamiesiems bei kaltinamiesiems baudžiamosiose bylose, ginu jų teises bei teisėtus interesus visose Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose (ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūroje, teismuose).

04

procesiniai dokumentai

Rengiu įvairius procesinius dokumentus – pareiškimus dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, skundus dėl baudžiamojo proceso kodekse numatytų įtariamojo, kaltinamojo, teisiamojo, nuteistojo, nukentėjusio, civilinio ieškovo ar atsakovo teisių pažeidimo, dokumentus privataus kaltinimo bylose, civilinius ieškinius, susitarimus dėl žalos atlyginimo, apeliacinius, kasacinius skundus ir t.t.

Patirtis

2013 – - dabar

Advokatas

Vilnius, Lietuva

Teisinė praktika Advokatų kontoroje VEIRON.

2013 – - dabar

Mokslinio būrelio vadovas

Vilnius, Lietuva

Mykolo Romerio universiteto Baudžiamosios teisės mokslinė sekcija.

2012 – - dabar

Lektorius

Vilnius, Lietuva

Mykolo Romerio universiteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto lektorius.

Išsilavinimas

2015 – - dabar

Mykolo Romerio universitetas

Teisės krypties doktorantūros studijos

Vilnius, Lietuva

Baudžiamosios teisės ir proceso institute rengiama disertacija priežastinio ryšio tematika.

2009 – 2011

Mykolo Romerio universitetas

Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

Vinius, Lietuva

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacijos magistratūros studijos yra orientuotos į teisininko praktiką baudžiamosiose bylose. Studijų metu suteikiamos aukšto lygio dalykinės teisės žinios, suformuojami įgūdžiai, asmeniniai ir profesiniai gebėjimai, kurie yra būtini teisininkams, ketinantiems dirbti baudžiamosios justicijos srityje. Parengiami aukštos kvalifikacijos teisės specialistai, kurie sugeba vertinti visą teisinę sistemą ir spręsti sudėtingas įvairių teisinių sričių problemas.

2005 – 2009

Mykolo Romerio universitetas

Teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Vilnius, Lietuva

Studijų programos tikslas - parengti kvalifikuotus teisės specialistus, kurie įgytų bendro pobūdžio bei specialias teisės žinias ir gebėjimus, reikalingus teisininko praktinėje veikloje.