SKAITOMIAUSIOS BYLOS:

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos biuletenyje galima susipažinti su laimėta advokato byla: (2.5.3.)

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išleido naują elektroninį administracinės praktikos biuletenį Nr. 39, kuriame apibendrinta 2020 metų sausio-birželio mėnesių esminė LVAT praktika bei Europos Sąjungos teismų sprendimų apžvalgos. Šiame biuletenyje galite detaliau susipažinti su advokato Lino Žalnieriūno laimėta byla: “2.5.3. Dėl artimųjų teisės reikalauti atlyginti mirusio asmens patirtą neturtinę žalą, siejamą...

Teismas Panevėžyje Dembavoje automobilio bagažinėje sudegintos merginos artimiesiems priteisė 91 000 eurų neturtinės žalos iš valstybės

Po daugiau nei 2 metų bylinėjimosi Lietuvos ir užsienio teismuose Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo pripažino Lietuvą neteisėtai neveikus ir nenustačius skambinančiosios (numeriu 112) vietos duomenų, ir taip prisidėjus prie Panevėžyje automobilio bagažinėje sudegintos merginos mirties. Klientams Valstybė privalės atlyginti neturtinę žalą (91 000 eurų) dėl prarastos dukros,...

Teismas patenkino advokato skundą ir suformavo naują teismų praktiką byloje prieš Lietuvą. Klientui priteista 250 000 eurų žalai atlyginti

2020-06-08 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas patenkino advokato apeliacinį skundą ir Panevėžyje, Dembavoje, sudegintos merginos byloje sutiko, kad žiauriai nužudyta Evelina patyrė neturtinę žalą ir kad tokio žalos atlyginimo už ją galėjo paprašyti jos giminaičiai (paveldėtojai), net jeigu ji ir nespėjo pateikti prašymo dėl žalos atlyginimo, nes mirė. Iki šio teismo...

Advokatas dalyvavo žodiniame bylos nagrinėjime Europos Sąjungos Teisingumo Teisme: sprendimas palankus klientui

Advokatas kartu su Europos Sąjungos specialiste Loreta Šaltinyte dalyvavo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme Liuksemburge, kur advokato prašymu buvo surengtas žodinis bylos nagrinėjimas dėl prejudicinio teismo sprendimo priėmimo Panevėžyje Dembaoje automobilio bagažinėje sudegintos merginos byloje. Teismo buvo prašoma nustatyti, ar ūkio subjektai turi prievolę nustatyti skambinančiųjų pagalbos numeriu 112 vietos nustatymo...

KITOS ADVOKATO BYLOS: