Apylinkės teismas išteisino kontoros klientą tariamai išmetusį policijos pareigūną iš važiuojančio automobilio

Apylinkės teismas išteisino kontoros klientą tariamai išmetusį policijos pareigūną iš važiuojančio automobilio

2021-02-19 Vilniaus miesto apylinkės teismas išteisino kontoros klientą ir pareigūno iškritimą iš automobilio vertino ne kaip kliento ar automobilio vairuotojo bendrų nusikalstamų veiksmų siekiant pasipriešinti policijos pareigūnams pasekmes, bet kaip fizikos dėsnių įtakotą ir logišką rezultatą. Byloje pritrūko duomenų apie tai, kad klientas išstūmė pareigūną.

Nagrinėjant bylą teisme taip pat įrodinėta, kad prie automobilio, kuriame sėdėjo klientas, netikėtai pribėgę policijos pareigūnai, siekę sulaikyti automobilyje buvusius asmenis, netinkamai prisistatė esantys policijos pareigūnai, dėl ko sulaikomi asmenys nesuprato, kad prieš šiuos prievartą naudoja būtent policijos pareigūnai, todėl, nesuprato, kad galimai priešinasi būtent policijos pareigūnams.

Teismas konstatavo, kad policijos pareigūnai netinkamai prisistatė. Teismas sutiko su formuojama teismų praktika, ir reikšminga aplinybe laikė tai, kad žodiniai prisistatymai policijos pareigūnais niekaip kitaip nebuvo patvirtinti (pareigūnai buvo apsirengę civiliais drabužiais, neparodė pažymėjimų, nebuvo skiriamųjų ženklų ir t.t.).

Teismas pažymėjo, kad LR Policijos įstatymo 25 str. 3 d. nustatyta, kad atlikdamas tarnybines pareigas pareigūnas privalo prisistatyti. Kai pareigūnas neturi skiriamųjų ženklų arbai kai asmuo reikalauja, pareigūnas privalo parodyti tarnybinį pažymėjimą. Teismas pripažino, kad atlikdami ikiteisminio tyrimo veiksmus policijos pareigūnai dėl taktinių ar strateginių sumetimų gali dėvėti civilius drabužius, taip pat greitai besiklostančiose situacijose policijos pareigūnams dėl laiko stokos ar gresiančio pavojaus gali būti sudėtinga rodyti tarnybinius pažymėjimus, tačiau pareigūnai tokiose situacijose privalo prisiimti visą riziką, kylančią dėl klaidingo situacijos suvokimo. Šioje byloje buvo nuspręsta, kad kaltinamieji nesuprato, jog smurtą prieš šiuos naudoja policijos pareigūnai, todėl nebuvo įrodytas ir kaltės požymis.

Nuosprendis dar gali būti apskųstas aukštesnės instancijos teismui.

Klientas buvo kaltinamas tuo, kad nepakluso policijos pareigūnų reikalavimams ir pasipriešino šiems, o būtent: būdamas priekinėje užvesto BMW automobilio keleivio sėdynėje, policijos pareigūnams, siekiantiems sulaikyti klientą ir su juo buvusį asmenį (vairuotoją), su klientu buvęs asmuo nepaisydamas policijos pareigūnų, kurie prisistatė tik žodžiu, reikalavimo išlipti iš automobilio, tyčia dideliu greičiu pajudėjus iš kiemo, kai tuo metu automobilio dešinės pusės priekinės durelės buvo atviros ir pareigūnas stovėjo ant šių durelių slenksčio prie kliento, automobiliui pasukus į kairę pusę, klientas tariamai pastūmė pareigūną rankomis į dešinę pusę iš automobilio, ko pasekoje pareigūnas neišsilaikė ir nukrito ant asfalto, dėl ko šiam buvo sutrikdyta sveikata. Klientas buvo kaltinamas pagal BK 286 straipsnį (pasipriešinimas policijos pareigūnui). Policijos pareigūnai siekė sulaikyti klientą įtardami šį narkotinių medžiagų platinimu, bet ikiteisminis tyrimas dėl narkotinių medžiagų platinimo taip pat nutrauktas neįrodžius, kad klientas padarė nusikalstamą veiką.

8 2

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.