Adokatas sėkmingai apgynė teisės (baudžiamoji teisė) mokslo krypties disertaciją

Adokatas sėkmingai apgynė teisės (baudžiamoji teisė) mokslo krypties disertaciją

2021-04-30 Mykolo Romerio universitete advokatas Linas Žalnieriūnas (Baudžiamosios teisės ir proceso institutas) sėkmingai apgynė teisės mokslo krypties disertaciją tema „Priežastinis ryšys ir jo nustatymas baudžiamojoje teisėje“.

Moksliniame tyrime analizuojamas priežastinis ryšys kaip savarankiška baudžiamoji teisinė konstrukcija, jos teisinė charakteristika, doktrininis aiškinimas ir praktinis pritaikymas Lietuvos ir užsienio šalių teismams nagrinėjant atskirų kategorijų baudžiamąsias bylas. Analizės metu gilinantis į nacionalinį ir užsienio šalių baudžiamuosius įstatymus, užsienio valstybių teisės taikymo patirtį, nacionalinius priežastinio ryšio teorinius ir praktinius pagrindus, ieškoma priežastinio ryšio, kaip teisinės kategorijos, supratimo ir optimalios priežastinio ryšio nustatymo metodikos. Moksliniame tyrime taip pat diskutuojama apie priežastinio ryšio raiškos baudžiamajame įstatyme poreikį. Atskleidus priežastinio ryšio sampratą, genezę bei istorinę vystymosi perspektyvą tyrime identifikuojamos pagrindinės priežastinio ryšio nustatymo teorijos, nustatomi pagrindiniai šių teorijų bruožai bei įvertinamas jų pritaikomumas teisės taikymo praktikoje. Mokslinio tyrimo metu nustatytas pagrindines priežastinio ryšio teorijas palyginus su Lietuvos baudžiamosios teisės doktrinoje siūlomomis taikyti priežastinio ryšio teorijomis nustatyta, kad Lietuvos baudžiamosios teisės doktrinoje siūloma taikyti priežastinio ryšio nustatymo metodika teisės taikymo praktikoje taikoma itin retai. Moksliniame tyrime pasiūlytas universalus priežastinio ryšio nustatymo algoritmas.

Žiūrėti daugiau:

https://www.mruni.eu/wp-content/uploads/2021/04/Linas-Zalnieriunas_disertacija_MRUweb.pdf

4 0

One thought on “Adokatas sėkmingai apgynė teisės (baudžiamoji teisė) mokslo krypties disertaciją

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.