PASLAUGOS

Advokatas teikia profesionalią pagalbą įtariamiesiems ir kaltinamiesiems, atstovauja nukentėjusiuosius, civilinius ieškovus bei civilinius atsakovus:

Ikiteisminis tyrimas:

Advokatas kliento interesais inicijuoja ikiteisminį tyrimą / Parengia įtariamąjį, nukentėjusįjį, liudytoją ar spec. liudytoją apklausai, akistatai ar kitam procesiniam veiksmui / Parengia kliento strategiją ikiteisminiame tyrime / Renka klientui naudingus duomenis ir pateikia prokurorui / Bendrauja su tyrėjais ir prokurorais / Susipažįsta su tyrimo medžiaga / Teikia įvairius prašymus, skundus, nušalinimus / Veda kliento ikiteisminį tyrimą / Rengia civilinius ieškinius, taikos sutartis / Atlieka sutaikymo funkcijas tarp įtariamojo ir nukentėjusiojo.


Procesas teisme:

Prokurorui užbaigus ikiteisminį tyrimą ir kaltinamuoju aktu bylą perdavus į teismą advokatas išanalizuoja kaltinamąjį aktą ir teismui perduotą bylos medžiagą / Parengia bylos vedimo strategiją ir taktiką / Parengia klientą apklausai teisme: užduoda visus galimus klausimus ir aptaria galimus atsakymus į juos / Renka ir teismui pateikia klientui naudingus duomenis / Apaklausia kitus proceso dalyvius / Parengia, pateikia ir pagarsina baigiamąją kalbą / Rengia apeliacinius ir kasacinius skundus, taip pat skundus Europos Žmogaus Teisių Teismui, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui / Rengia prašymus dėl bylos atnaujinimo.


Bausmės vykdymas:

Advokatas rengia prašymus dėl laisvės atėmimo vietos parinkimo / Rengia prašymus ir skundus dėl netinkamų kalinimo sąlygų / Bendrauja su probacijos tarnyba / Atstovauja teismuose dėl bausmės vykdymo atidėjimo ir lygtinio paleidimo sąlygų pažeidimo / Rengia prašymus teismui dėl teistumo panaikinimo.


Teisinis įmonės auditas:

Advokatas atlieka įmonės dokumentų peržiūrą / Nustato įmonės veiklos atitiktį įstatymams; identifikuoja ir šalina teisines grėsmes / Patogiu formatu pateikia detalią įmonės veiklos atitikties teisei ir grėsmių analizę / Atstovauja santykiuose su FNTT, ENTT, STT, bankroto administratoriais / Rengia įvairius raštus institucijoms / eikia specializuotas konsultacijas įmonių buhalteriams ir vadovams.