PRO BONO

Kai kliento finansinė padėtis sunki ir teisinių paslaugų pirkimas būtų nepakeliama finansinė našta, advokatas gali imtis neatlygintinai (pro bono) atstovauti klientams baudžiamosiose bylose, galinčiose turėti įtakos teismų praktikos formavimui ar sulaukti atgarsio visuomenėje. Advokatas yra laimėjęs didelio atgarsio sulaukusių bylų suformavusių teismų praktiką.

Kreipkitės ir įvertinsime Jūsų situaciją.